En Yüksek Performanslı Sunucuları ile Farkı Yaşa !

KütüpHane.Net Türkiye Bilgi Merkezi

SEARCH

BLOG SEARCH / BLOGDA ARA

Montag, Dezember 20, 2010

Sinop Ayancık SYDV Sözleşmeli Personel Alım İlanı

AYANCIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN
SINAVLA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.
http://3.bp.blogspot.com/_yCtewD3rMVM/TQoD1bCBfrI/AAAAAAAAFxA/CKEbF-ClgeU/s400/basvuru.gif
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip
olmak.
4) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı
ile özürlü bulunmamak.
6) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,
ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen
suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya
istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet
sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
8) 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
9) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin iktisat, işletme ve muhasebe bölümlerinden
birini bitirmiş olmak .
10) ÖSYM tarafından 2009-2010 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından
herhangi birinden (KPSS)P 3 türünde en az 60 puan almış olmak.
11) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.
12) Aşağıda belirtilen hususlar tercih nedenleridir.
-Netsis, ETA, Link, Logo gibi muhasebe programlarından birine ait sertifika sahibi
olmak,
-Mali müşavirlik veya serbest muhasebecilik belgesi sahibi olmak,
-En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak
BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER
1) Öz geçmiş
2) Üzerinde TC kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi
3) Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
4) KPSS sonuç belgesi
5) Diploma belgesinin noter tasdikli sureti
6) Erkek adaylar açısından askerlik terhis veya muaf belgesi
7) Varsa 12.maddede belirtilen belgeler
İŞE BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Yukarıda sayılan belgeler başvuru esnasında Ayancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı bürosuna elden 23/12/2010 tarihine kadar teslim edilecektir.
İstenilen şartları taşıyanların çokluğu halinde, en yüksek puana göre ilk 10(on)müracaatçı
aday belirlenecek 10. ile aynı puanı alan bütün adaylar mülakata katılacaklardır. Sınava
katılacakların listesi Ayancık Kaymakamlığı ilan panosunda 24/12/2010 tarihinden itibaren
ilan edilecektir.
Sınav sözlü olarak sınav komisyonu tarafından mülakat yöntemi ile gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav 27/12/2010 tarihinde yapılacak olup adaylar başvuru kayıt sırasına göre Ayancık
Kaymakamlığı kaymakamlık toplantı odasında mülakata alınacaktır. Mülakatta en yüksek
puanı alan kişi sınavı geçerek işe alınacaktır.Sözleşmenin imzalandığı gün adayın işe
başladığı gün kabul edilir.
Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almama konusunda serbesttir.
İLANEN DUYURULUR.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Konya'nın teklif sistemi Konya Temizlik Şirketleri ingilizce öğrenmenin en kolay yolu Konya halı yıkama Konya organize halı yıkama Dış cephe cam temizliği Konya,Ankara,Antalya Nerede Nasıl ? KütüpHane.Net Türkiye'nin Bilgi Merkezi ! Konya Temizlik Şirketleri Dış cephe cam temizliği Konya,Ankara,Antalya

Popüler Yayınlar